Farský kostol sv. Gorazda v Dolnom Moštneci


Pravidelné bohoslužby

obdobie: pôstne

letný čas

13. 5. 2024 - 19. 5. 2024

( Rozpis intencií je uvedený v oznamoch )

...


Farský kostol sv. Gorazda v Dolnom Moštenci


Pondelok: 18:30 Detská sv. omša

Utorok: -

Streda: 7:30

Štvrtok: -

.Piatok: 18:30

Sobota: 7:30 

Nedeľa: 10:00  Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť


...


Kostol sv. Cyrila a Metoda v Hornom Moštenci


Pondelok: - 

Utorok: 18:30 Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda: -

Štvrtok18:30 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč.,spom.

Piatok: - 

Sobota:

Nedeľa: 8:30  Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť