Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolný Moštenec
Dolný Moštenec 262
Považská Bystrica
017 01 

dolnymostenec@fara.sk 

Bankový účet farnosti

Názov účtu: 

Farnosť Dolný Moštenec

Číslo účtu:    
SK28 0900 0000 0050 3011 9769