Oznamy

12.05.2024


 Pekne ďakujem za čistenie, upratovanie kostola. Úprimne ďakujem aj za starostlivosť o kvetinovú výzdobu kostola. Ďakujem lektorom za službu čítania Božieho slova.

Srdečne ďakujem p. kostolníkovi za službu v tomto týždni. Ďakujem aj za milodary.

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a dôstojnom priebehu dnešnej slávnosti 1. Sv. prijímania v našej farnosti.O čistenie kostola v D. M. prosím skupinu č. 3. 


Rozpis intencií na tento týždeň:

13. 5. - 19. 5. 2024Pondelok:: 

+ Karol, Veronika Mitašová a rodičia z oboch strán (D.M.)


Utorok:

 + Ján Mitaš (H.M.)


Streda: 

poďakovanie za 75r. života (D.M.)


Štvrtok: 

za Božie požehnanie pre rod. Páleníkovú a Šterdasovú (H.M.)


Piatok:

+ Stanislav Cehelský (nedož. 85r.) (D.M.)


Sobota: 

+ Jolana Matušíková (D.M.)


Nedeľa: 

+ manžel Emil Hančík a rodičia Gardianoví (H.M.)

Za zdravie a B. požehnanie pre rod. Jozefa a Jarmily Mitašovej (D.M.)